Nikon Imaging | Sverige | Europa

Bokningsvillkor.

1. Minsta deltagarantal.

Nikons seminarier och kurser har utformats för att passa ett visst antal deltagare på en viss kompetensnivå. För att kunna hålla hög klass på utbildningarna förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen om vi inte uppnått minsta deltagarantal.

När du anmäler dig till en utbildning som ännu inte uppnått minsta deltagarantal debiteras ditt kredit-/betalkort som vanligt. Om minsta deltagarantal inte uppnåtts senast fem arbetsdagar innan utbildningsstarten blir den inställd. Vi kommer då att kontakta dig för att hjälpa dig att boka om kursen eller seminariet. Hittar vi inte ett alternativt tillfälle som passar dig återbetalar vi hela kursavgiften.

2. Avbokningsvillkor.

Om du vill avboka ett utbildningstillfälle – oavsett anledning – ber vi dig att göra det i så god tid som möjligt. Avbokning sker via länken i registreringsmailet.

2.1. Avbokning av baskurs senast 5 dagar innan.
Om du avbokar senast 5 arbetsdagar innan kurstillfället återbetalas hela kursavgiften.

2.2. Avbokning av baskurs senare än 5 dagar innan.
Om du avbokar mindre än 5 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften.

2.3. Avbokning med sjukintyg.
Vid uppvisande av sjukintyg återbetalas hela kursavgiften oavsett när avbokning sker. E-posta läkarintyget till nikonschool@nikon.se.

2.4. Avbokning av kursen Följ med proffsen.
Villkor för avbokning av kursen Följ med proffsen kan variera. Var vänlig se specifik kurs.

3. Priser.

Samtliga priser är inklusive moms om inget annat anges.

4. Övrig information.

Övrig information om din utbildning får du via utbildningens webbsida.

Alla som deltar i våra kurser, event och övriga aktiviteter gör så på egen risk. Du som deltar bör försäkra dig om att du inte har fysiska problem eller hälsoproblem som kan göra deltagandet riskfullt eller farligt.

Nikon School stöder eller rekommenderar inte användandet av produkter eller mjukvaror från tredje part. Nikon Nordic och dess anställda, ombud och representanter tar inte ansvar för förlust eller skada på deltagarens egendom.